Меню

01.06.2023 // Сніданок: сирники, кефір. // Обід: суп вермішелевий, тюфтеля куряча, пюре горохове, ікра бурякова, хліб цільнозерновий, компот з сухофруктів. // Полуденок: болоньєзе, каша вівсяна, хліб цільнозерновий, чай.

Поради логопеда Коломієць Світлани Леонідівни - "Автоматизація проблемних звуків"

Логопедична робота складається з чотирьох послідовних етапів: підготовчий етап, етап постановки звука, автоматизація звука, диференцація звуків.

Підготовчий етап - це підготовка артикуляційного апарату до постановки звука, відпрацювання спеціальних артикуляційних та дихальних вправ. Тільки після того, коли буде повністю досягнуто мету (чіткі і правильні положення язика та правильно сформований видих), слід переходити до етапу постановки звука.

На цьому етапі логопед викликає звук природним шляхом за допомогою вже досягнутих правильних положень язика або ж здійснює постановку звука механічним шляхом. І коли звук буде самостійно звучати чітко і правильно, дитина усвідомить його, слід приступати до етапу автоматизації звука.

Тут не обійтись без тісної співпраці з батьками. В залежності від звука, фонематичних та артикуляторних можливостей дитини, логопед підбирає спеціальний мовленнєвий матеріал для дитини, який повинен щодня відпрацьовуватись з батьками.

Наприклад, якщо ми працюємо з групою шиплячих звуків, то базовим звуком тут є звук [ш]. Спочатку автоматизація відбувається у відкритому складі ША-ША-ША, ШО, ШУ, ШЕ, ШИ, кожен склад повторювати тричі, декілька разів у день, бажано біля дзеркала. Через декілька днів ми вводимо слово з відкритим складом ША-ША-ША-ШАПКА, ШО-ШО-ШО-ШОКОЛАД, ШУ-ШУ-ШУ-ШУБА, ШИ-ШИ-ШИ-ШИНА. Це слід робити повільно з правильною та чіткою вимовою звука [ш]. Приблизно через тиждень якісної роботи ми можемо приступати до закритого складу АШ-АШ-АШ і т.д. Через декілька днів вводимо слова з закритим складом АШ-АШ-АШ-ГУАШ і т.д. Наступним кроком буде автоматизація звука в середині слова без збігу приголосних: А-ША, О-ША, У-ША, Е-ША, И-ША, І-ША; слова КА-ША, СУ-ША, ЛО-ША і т.д. Далі слід починати автоматизацію звука у складах і словах зі збігом приголосних: АШ-КА, ОШ-КА, УШ-КА, ЕШ-КА, ИШ-КА, ІШ-КА; слова САШ-КА, МОШ-КА, КІШ-КА, МИШ-КА, СУШ-КА. Наступний крок автоматизація звука у чистомовках і віршиках: ША-ША-ША наШаМаШа в ліс піШла, ШИ-ШИ-ШИ в лісі МаШу ми знайШли і т.д.  Поруч з чистомовками і віршиками вправляємось у зв’язному мовленні. На цьому етапі я рекомендуюбатькам вибрати декілька найбільш вживаних дитиною слів, спочатку виправляємо самостійно (це не «сапка», скажи «шапка»), а потім просимо щоб дитина подумала сама і сказала правильно це слово. Таким чином формуємо у неї її власний фонематичний контроль.

Хотілося б зауважити, що це класичний варіант корекційної роботи. Слід пам’ятати – кожна дитина індивідуальна. Її емоційні, психофізичні можливості також індивідуальні, тому завдання підбираються для кожного окремого випадку.